Temel Bilgiler

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları

Mukavemet Nedir?

Mukavemet, “Cisimlerin Mukavemeti veya “Rijit Olmayan Cisimlerin Mekaniği” olarak da adlandırılır. Cisimlerin dış etkenler karşısında davranışını inceleyen bilim dalıdır. Makine Mühendisleri için olmazsa olmaz konuların başında gelir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mukavemet

Elastik Deformasyon Nedir?

Elastik deformasyon, etki eden kuvvet karşısında cisim şekil değiştirip tekrar eski haline gelmesi durumudur.

Plastik Deformasyon Nedir?

Plastik deformasyon, etki eden kuvvet karşısında cisim şekil değiştirip tekrar eski haline gelmemesi durumudur. Yani değişim kalıcı olmuştur. Rijit kalması beklenen tasarımlarda istenmeyen bir durumken pres ile şekil verilmek istenilen parçalarda beklenen durumdur.

Çekme Gerilmesi Nedir?

Çekme gerilmesi, bir parçanın kesit düzlemine dik olarak çekilmesi durumunda karşılaştığı gerilmedir. Burada etki eden kuvvetin teorik olarak direk parça eksenine etki ettiği düşünülür.


(1)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(2)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Çekme Gerilmesi Örneği

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch

Basma Gerilmesi Nedir?

Basma gerilmesi, çekme gerilmesinin tam tersi durumudur. Bu sefer kuvvet parçaya çekme yönünde değil basma yönünde etki eder.


(3)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(4)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Basma Gerilmesi Örneği

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch

Burkulma (Flambaj) Nedir?

Burkulma (flambaj), uzun cisimlerin ekseninden basma kuvvetine maruz kalması sonucunda oluşur. Çok tehlikeli bir durumdur. Stabilite sorunu ortaya çıkartır. Euler denklemine göre hesaplanır.


(5)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(6)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(7)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
Euler’e göre 4 burkulma durumu – guven-kutay.ch


Euler teoremi, Hooke kanunlarının geçerli olduğu yani elastik deformasyonun olduğu durumlarda geçerlidir.

Burkulma (Flambaj) Örneği

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch

Eğilme Gerilmesi Nedir?

Eğilme gerilmesi, iki veya daha fazla noktadan mesnetlenmiş yatay iş parçasının üzerine etki eden kuvvetin etkisiyle aldığı şekildir.

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch


(8)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(9)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Eğilme Gerilmesi Örneği

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch

Kesme Gerilmesi Nedir?

Kesme gerilmesi, günümüzde en çok cıvatalarda meydana gelen gerilme türüdür. Parça kesit düzlemine paralel etki eden kuvvet çifti sebebiyle oluşur.

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch


(10)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(11)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Kesme Gerilmesi Örneği

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch

Burulma (Torsiyon) Gerilmesi Nedir?

Burulma (Torsiyon) gerilmesi, dönen millerde en çok görülen gerilme şeklidir. Basit olarak mil parçasını bir ucundan sabitleyim diğer ucundan moment uyguladığımızda oluşacak gerilme olarak tanımlayabiliriz.

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch


(12)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler


(13)   Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler

Burulma (Torsiyon) Gerilmesi Örneği

Mukavemet Nedir? Mukavemet Hesapları Temel Bilgiler
guven-kutay.ch

Bu içerikte Mukavemet Nedir? ve Mukavemet Hesapları konularında basit açıklamalar yapmaya çalıştım. İçeriği oluştururken Güven Kutay hocanın içeriklerinden faydalandım. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.

Mukavemet Nedir

Mukavemet, bir malzemenin veya yapısal bileşenin stres altında nasıl davrandığını ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse, mukavemet, bir malzeme veya bileşenin kuvvetlere ne kadar dayanabileceği konusunda bir ölçüdür.

Mukavemet, yapıların tasarımında önemli bir faktördür çünkü malzemelerin çeşitli kuvvetlere maruz kalacağı bilinir. Bir malzeme, genellikle gerilmeler veya eğilme kuvvetleri tarafından etkilenir. Bu nedenle, her malzemenin farklı bir mukavemet seviyesi vardır ve bu seviye, tasarımcılar tarafından dikkate alınmalıdır. Talaşlı İmalat Nedir?

Mukavemet, farklı malzemelerin farklı şekillerde davranabileceği anlamına gelir. Örneğin, beton yüksek basınç mukavemetine sahipken, çelik yüksek gerilim mukavemetine sahiptir. Bu nedenle, böyle farklı karakteristik özelliklere sahip malzemelerin kullanıldığı yapıların tasarlanması, mukavemetin doğru şekilde hesaplanmasını gerektirir.

Mukavemet, ayrıca malzemelerin sıcaklığa, nem oranlarına ve diğer faktörlere maruz kalma durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, tasarım sürecinde tüm bu faktörlerin dikkate alınması gerekir.

Sonuç olarak, mukavemet, yapısal bileşenlerin ve malzemelerin tasarımında önemli bir faktördür. Malzemelerin mukavemet özellikleri doğru bir şekilde hesaplanarak, binaların ve diğer yapıların güvenliği sağlanabilir.

Mukavemetin Temel Prensibi

Mühendislik alanında, bir yapı veya malzemenin mukavemeti, onun dayanma kapasitesini ifade eder. Mukavemetin temel prensibi, bir yapı ya da malzemenin kendi ağırlığına ve dış yüklemelere karşı direnç göstermesidir.

Mukavemet, herhangi bir malzemenin şekil değiştirme veya kırılma olmadan belirli bir kuvvet altında kalabilme yeteneğidir. Bu kavramın anlaşılması için bir çubuğun bükülmesi örneği kullanılabilir. Çubuk ne kadar uzunsa ve malzemesi ne kadar dayanıklıysa, o kadar fazla bir yüke dayanabilir.

Mukavemetin temel prensibi, bir yapı veya malzemenin yapısı ve yapımında kullanılan malzemelerin özellikleri ile ilgilidir. Malzeme özellikleri arasında sertlik, esneklik, yoğunluk, gerilme ve kırılma dayanımı gibi faktörler yer alır. Tasarım ve inşaat sürecinde bu özelliklerin doğru bir şekilde hesaplanması ve değerlendirilmesi, mukavemetin sağlanması açısından kritik önem taşır.

Bir yapı ya da malzeme ne kadar güçlü olursa olsun, düzenli bakım ve kontrol gerektirir. Çünkü zaman içinde yapısal özellikleri bozulabilir ve mukavemeti azalabilir. Bu nedenle, herhangi bir hasar veya deformasyon belirtileri varsa, müdahale edilmesi gerekir.

Sonuç olarak, mukavemetin temel prensibi bir yapı ya da malzemenin dayanıklılığı ile ilgilidir ve doğru şekilde hesaplanması ve değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, düzenli bakım ve kontrol yapmak, mukavemetin korunması için gereklidir.

Mukavemet Hesaplamaları

Mukavemet hesaplamaları, bir yapının gücünü ve dayanıklılığını belirlemek için kullanılan önemli bir mühendislik yöntemidir. Bu hesaplamalar, inşaat sektöründe sıkça kullanılan betonarme yapılar, çelik konstrüksiyonlar, köprüler ve diğer benzeri yapıların tasarım aşamasında oldukça önemlidir.

Mukavemet hesaplamalarının temel amacı, bir yapıya etki eden yüklerin yapının taşıyabileceği maksimum yük miktarından daha az olup olmadığını belirlemektir. Bu, yapıya gelebilecek her türlü stresi ve gerilmeyi önceden hesaplayarak, yapıdaki malzemelerin boyutları, kalınlıkları ve yerleri gibi faktörleri belirleyerek yapının güçlendirilmesini sağlar.

Mukavemet hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılması, bir yapıyı doğru bir şekilde tasarlamanın yanı sıra, yapının uzun ömürlü olmasını da sağlar. Ayrıca, bu hesaplamalar sayesinde tasarımcılar, bir yapıyı en uygun maliyetle ve malzeme kullanımıyla tasarlayabilirler.

Mukavemet hesaplamaları genellikle bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları yardımıyla yapılır. Bu yazılımlar, yapıya etki eden yükleri ve stresleri otomatik olarak hesaplayarak, tasarımcılara hızlı bir şekilde sonuçlar sunarlar.

Ancak, bu hesaplamaların doğru bir şekilde yapılabilmesi için, tasarımcıların yapı malzemelerini tam olarak anlaması ve bu malzemelerin özelliklerini bilmeleri gerekir. Örneğin, betonarme yapıların mukavemeti, betonun dayanımına ve çeliğin gerilme kapasitesine bağlıdır. Bu nedenle, tasarımcıların yapı malzemelerinin özelliklerini ve performansını doğru bir şekilde anlamaları çok önemlidir.

Sonuç olarak, mukavemet hesaplamaları bir yapının gücünü ve dayanıklılığını belirlemek için önemli bir yöntemdir. Doğru bir şekilde yapıldıklarında, yapıların uzun ömürlü olmasını ve uygun maliyetle tasarlanmasını sağlarlar. Ancak, bu hesaplamaların doğru bir şekilde yapılabilmesi için, tasarımcıların yapı malzemelerinin özelliklerini ve performansını doğru bir şekilde anlamaları gerekmektedir.

Mukavemet Testleri

Mühendislik, inşaat ve endüstriyel üretimde kullanılan malzemelerin dayanıklılığı, son derece önemlidir. Bu nedenle, mukavemet testleri, malzemelerin yüksek stres altındaki davranışını ölçmek için kullanılır. Bu testler, malzemelerin doğru kullanımı ve güvenliği açısından hayati önem taşır.

Mukavemet testleri, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Çekme testi, malzeme örneğindeki gerilme ve şekil değiştirme arasındaki ilişkiyi ölçer. Bükülme testi, malzemelerin bükme sırasındaki direncini ölçer. Sıkıştırma testi, malzemenin darbe altındaki davranışını ölçer. Burulma testi ise, malzemenin burulma sırasındaki direncini ölçer.

Bu testler, malzemelerin dayanıklılığı hakkında bilgi sağlar ve tasarımcıların, mühendislerin ve üreticilerin malzeme seçimi ve kullanımı konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu testler ile malzemelerin kalitesi belirlenir ve uygun standartlar karşılandığından emin olunur.

Mukavemet testleri, birçok endüstride kullanılır. İnşaat sektöründe, yapı malzemelerinin dayanıklılığı ve güvenliği için bu testler önemlidir. Otomotiv endüstrisinde, araçların çarpışma güvenliği ve parça dayanıklılığı için mukavemet testleri yapılır. Havacılık endüstrisi de mukavemet testleriyle malzemelerin uçuşlar sırasında karşılaşabileceği streslere dayanıklılığını ölçer.

Sonuç olarak, mukavemet testleri, malzemelerin dayanıklılığı hakkında önemli bilgiler sağlayarak tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerinde hayati bir rol oynar. Bu testler, malzeme seçimi ve kullanımı konusunda bilinçli kararlar vermek için gereklidir ve endüstriyel üretimde kalitenin sağlanması açısından kritiktir.

Malzemelerin Mukavemeti

Malzemelerin mukavemeti, bir malzemenin dış kuvvetlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ifade eder. Bu özellik, inşaat, otomotiv endüstrisi, havacılık ve daha birçok alanda önemlidir. Malzemelerin mukavemet analizleri, tasarımcıların ürünlerini optimize etmelerine ve daha güvenli ve dayanıklı ürünler oluşturmalarına yardımcı olur.

Bir malzemenin mukavemeti, çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, malzemenin yapısı ve bileşimi doğrudan mukavemet seviyesini etkiler. Buna ek olarak, malzemenin işlem gördüğü sıcaklık ve nem ortamı gibi çevresel faktörler de mukavemet üzerinde etkilidir.

Mukavemet testleri genellikle malzemelerin gerilme-gerinim eğrisi kullanılarak yapılır. Bu, malzemenin çekilerek veya basılarak ne kadar deformasyona uğradığını ölçer. Test sonuçları, malzemenin gerilme oranı, elastikiyet modülü ve kopma dayanımı gibi değerleri içerir.

Daha dayanıklı malzemeler için araştırmalar devam etmektedir. Nanoteknoloji, malzemelerin mukavemetini artırmak için kullanılan yeni bir yöntemdir. Nanoteknoloji sayesinde, malzemelerin moleküler seviyede yeniden düzenlenmesi ve yapılarının değiştirilmesi mümkündür. Böylece mukavemet artırılabilir.

Sonuç olarak, mukavemet analizleri, tasarımcıların daha güvenli ve dayanıklı ürünler oluşturmalarına yardımcı olur. Bu analizler, malzemelerin yapısı, bileşimi ve çevresel faktörler gibi birçok faktöre bağlıdır. Mukavemet testleri ile elde edilen sonuçlar, daha dayanıklı malzemelerin geliştirilmesine ve nanoteknolojinin kullanımıyla daha da iyileştirilmesine olanak tanır.

Sıkça Karşılaşılan Mukavemet Problemleri

Mukavemet, maddelerin dayanıklılığı ve direncinin incelendiği bir mühendislik dalıdır. Bir yapı veya malzeme ne kadar güçlü olursa olsun, zaman içinde çeşitli faktörler nedeniyle bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu yazıda sıkça karşılaşılan mukavemet problemlerini ele alacağız.

1. Kırılma: Yüksek gerilme nedeniyle malzemenin kırılması durumudur. Kırılma aniden gerçekleşebilir ve genellikle malzemenin kullanım ömrünü ciddi şekilde kısaltır. Buna sebep olan faktörler arasında hatalı tasarım, yanlış malzeme seçimi ve aşırı yükleme sayılabilir.

2. Eğilme: Malzemenin maruz kaldığı yükler nedeniyle, eğilme deformasyonu meydana gelebilir. Bu problem, genellikle uzun ve ince yapılar için geçerlidir ve en çok bükülme momentleri ile ilgilidir. Eğilme deformasyonu, malzeme içindeki gerilmelerin dağılımını etkileyerek malzeme yorgunluğunu arttırabilir.

3. Şişme: Şişme, basınç altındaki malzemenin hacminin artmasıdır. Bu olgu genellikle gazlar ve sıvılarla alakalıdır, ancak katı malzemelerde de zaman zaman görülebilir. Şişme problemi genellikle yanlış malzeme seçimi, imalat hataları veya aşırı yüklenme nedeniyle meydana gelir.

4. Korozyon: Kimyasal reaksiyonlar nedeniyle malzemenin özelliklerinin bozulması durumudur. Metal yapıların çoğu korozyona karşı hassastır ve bu problem zamanla malzemenin dayanıklılığını azaltabilir. Korozyon problemi önlemek için malzeme seçimine, yüzey kaplamalarına ve uygun bakım stratejilerine dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, mukavemet problemleri yapının kullanım ömrünü ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu problemlerden kaçınmak için doğru malzeme seçimi, doğru tasarım ve doğru bakım önlemleri alınmalıdır.

Yorulma Mukavemeti

Yorulma mukavemeti, bir malzemenin tekrarlayan yük uygulamalarına dayanma yeteneğini tanımlar. Bu özellik, bir malzemenin uzun süreli kullanımını ve dayanıklılığını belirleyen kritik faktörlerden biridir.

Örneğin, havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum alaşımları, yorulma mukavemetleri nedeniyle seçilir. Uçakların sık sık değiştirilen parçalarında yorulma mukavemeti düşük olan malzemeler kullanılması, ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

Aynı şekilde, otomotiv endüstrisinde de yorulma mukavemeti önemlidir. Motorlu araçlarda kullanılan parçaların yorulma mukavemetleri yüksek olmalıdır. Aksi takdirde, arızalar ve hatta kazalar meydana gelebilir.

Yorulma mukavemeti, ayrıca sporda da önemlidir. Spor ayakkabıları gibi ürünlerde yorulma mukavemeti, dayanıklılığı ve fonksiyonelliği sağlamak için kritik bir özelliktir.

Sonuç olarak, yorulma mukavemeti, bir malzemenin uzun ömürlü ve güvenli kullanımını sağlamak için önemli bir faktördür. Bu özellik, endüstride ve günlük hayatta birçok alanda kritik bir rol oynar.

Mukavemet Mühendisliği Uygulamaları

Mukavemet mühendisliği, malzemelerin dayanıklılık ve direnci ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bu alanda yapılan araştırmalar, tasarımlar ve testler, endüstriyel uygulamalar için hayati önem taşımaktadır.

Mukavemet mühendisliği uygulamaları, birçok sektörde kullanılabilir. Örneğin, otomotiv sanayisinde, araçların her türlü koşula dayanabilmesi için malzemelerin dayanıklılığına dair testler yapılır. Havacılık sektöründe, uçakların değişken hava koşullarında güvenli bir şekilde uçabilmesi için malzemelerin direnci test edilir. İnşaat sektöründe ise, yapıların depreme dayanıklılığı ve ağırlık taşıma kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Mukavemet mühendisliği uygulamaları, genellikle malzeme testleri, sayısal analizler, prototip üretimi ve tasarım süreçlerini içermektedir. Malzeme testleri, farklı basınç, sıcaklık ve nem seviyeleri altında malzemenin dayanıklılığını ölçmek için gerçekleştirilir. Sayısal analizler ise, bilgisayar yazılımı kullanarak malzemenin davranışını simüle etmek için yapılır. Prototip üretimi ve tasarım süreci ise, mukavemet mühendisliği uygulamalarının en göze çarpan kısımlarıdır. Bu aşamada, malzemelerin özellikleri dikkate alınarak yeni ve daha dayanıklı ürünler tasarlanır.

Sonuç olarak, mukavemet mühendisliği uygulamaları hayati önem taşıyan bir mühendislik dalıdır. Endüstriyel uygulamalar için malzemelerin dayanıklılığına dair yapılan araştırmalar, testler ve tasarımlar, sektörlerin gelecekteki başarısını belirleyen faktörlerden biridir. Mukavemet mühendisliği uygulamaları, malzemelerin özelliklerini anlamak için kullanılır ve bu sayede daha güvenli, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü ürünler ortaya çıkarılabilir.

Çelik Mukavemeti

Çelik Mukavemeti, yapısal mühendislikte çok önemli bir konudur. Çünkü çelik, yüksek mukavemet ve düşük ağırlık özellikleri sayesinde birçok yapıda kullanılabilir. Çelik, esnekliği nedeniyle deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olması için ideal bir malzemedir.

Çelik mukavemeti, çelik yapıların dayanıklılığını belirler. Bu mukavemet, çeliğin elastik modülüne ve akma gerilmesine bağlıdır. Elastik modül, bir malzemenin deformasyonuna orantılı olarak uygulanan stresin miktarını ifade eder. Akma gerilmesi ise malzemede plastik deformasyonun başladığı gerilme değeridir.

Çelik yapının mukavemetinin artırılması için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bunlar arasında çelik plakaların arasına beton dökülmesi (kompozit yapı), çelik elemanların boyutlarının artırılması, ankraj uzunluğunun artırılması ve kaynakların kalitesinin artırılması yer alır.

Çelik mukavemeti, inşaat sektöründe yapıların güvenliği açısından son derece önemlidir. Çelik yapıların tasarımı ve inşası sırasında bu konu göz önünde bulundurulmalıdır. Mukavemet hesapları doğru bir şekilde yapılmalı ve yapıların kullanım ömrü boyunca periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Sonuç olarak, çelik mukavemeti, yapısal mühendislikte büyük bir öneme sahiptir. Çelik yapıların dayanıklılığı ve güvenliği için mukavemet hesapları doğru bir şekilde yapılmalı ve yapıların kullanım ömrü boyunca düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu sayede, insanların güvenliği sağlanabilir ve yapıların ömrü uzatılabilir.

Beton Mukavemeti

Beton, inşaat sektöründe en çok kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Ancak betonun dayanıklılığı ve mukavemeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Betonun mukavemeti, içerisindeki malzemelerin oranı, sertleştirme süresi, su/çimento oranı gibi faktörlere bağlıdır.

Betonun mukavemeti, yapıldığı ilk günden itibaren artar ve yüksek noktasına yaklaşık 28 gün sonra ulaşır. Bu süreçte, betonun sertleşmesi ve kürleşmesi için uygun şartlar sağlanmalıdır. Betonun mukavemetini arttırmak için, betonun içerisine katkı maddeleri eklenebilir. Örneğin, beton içerisine eklenen polimerler, betonun mukavemetini arttırabilir.

Betonun mukavemeti, yapılan testler sonucunda belirlenir. Betonun mukavemet testleri, çekme ve basınç testleri olmak üzere iki farklı yöntemle yapılabilir. Basınç testi, betonun dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemdir. Beton numunesi, belirli bir basınca maruz bırakılarak test edilir. Sonuçlar, betonun mukavemet değerini belirlemek için kullanılır.

Betonun mukavemeti, inşaat projelerinin güvenliği açısından son derece önemlidir. Yapılan beton numunesi testleri, yapıların dayanıklılığını ve sağlamlığını belirlemek için kullanılır. Betonun mukavemeti, inşaat sektöründe önemli bir faktördür ve bu nedenle beton karışımının doğru oranlarda hazırlanması ve uygun şartlarda sertleştirilmesi çok önemlidir.

Sonuç olarak, betonun mukavemeti, içerisindeki malzemelerin oranı, sertleştirme süresi ve su/çimento oranına bağlıdır. Betonun mukavemeti, testler sonucunda belirlenir ve yapıların dayanıklılığı açısından son derece önemlidir. Betonun mukavemetini arttırmak için katkı maddeleri kullanılabilir ve betonun hazırlanması ve sertleştirilmesi doğru şekilde yapılmalıdır.

Taha ÖZEL

Makine Mühendisliği adına güzel bir Türkçe kaynak oluşturmak için bildiklerimi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi kapatarak tekrar deneyiniz.